• BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON

Cố tình nhiễm Omicron để tạo miễn dịch lai là hành vi nguy hiểm
Khỏe- Khánh Thủy - 09:10 25/01/2022
Nhiều người Mỹ cố tình nhiễm Omicron để có kháng thể từ văcxin và virus, nhưng các chuyên gia khuyến cáo, đây là hành vi nguy hiểm do nCov rất khó lường.
--Quảng cáo---