• Bệnh viện Xuyên Á – Long An

Khánh thành Bệnh viện Xuyên Á – Long An qui mô trên 1.000 giường bệnh
Nhịp sống doanh nghiệp- Hương Giang - 17:31 19/11/2021
Bệnh viện có 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 11 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 1 phòng mổ áp lực âm và 2 phòng can thiệp tim mạch hiện đại.
--Quảng cáo---