• Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Ứng dụng “viên gạch” công nghệ trong bệnh viện
Khỏe- An Quý - 12:35 07/04/2022
Nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã ứng dụng “viên gạch” công nghệ tự động làm nền tảng phát triển các giải pháp y tế kỹ thuật số (eHealth), hướng tới điều trị hiệu quả, an toàn người bệnh.
--Quảng cáo---