• benh vien cho ray

Bộ Y tế thông tin việc bệnh viện Chợ rẫy thiếu thuốc chống thải ghép
Khỏe- Thúy nga - 08:28 30/04/2022
Trước thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy thiếu thuốc chống thải ghép, bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc Bộ Y tế thông tin như sau:
--Quảng cáo---