• be 2 tuoi

Bé 2 tuổi giật mình nuốt chìa khóa “khủng” vào thực quản
Khỏe- Thúy Nga - 17:26 15/07/2022
Ngậm chìa khóa chơi, người nhà hoảng hốt can ngăn bé giật mình nuốt luôn chiếc chìa khóa 2x4cm vào thực quản.
--Quảng cáo---