• bau bo sung

Bầu bổ sung 7 ủy viên UBND TP Hà Nội
Thời sự- Sơn Hà - 19:46 29/03/2021
Dịp này, HĐND thành phố cũng miễn nhiệm các ủy viên UBND Hà Nội nghỉ hưu, chuyển công tác.
--Quảng cáo---