--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bắt đầu lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021 - 2022

MINH TRÍ - 10:59 15/01/2021

(khoahocdoisong.vn) - Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn chuẩn bị việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021 - 2022.

Văn bản này được gửi tới các Phòng GD&ĐT tạo quận huyện, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo văn bản này, Sở lưu ý việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 được thực hiện như việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, gồm 3 bước:

Bước 1: Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

Bước 2: Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất, lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Bước 3: Phòng GD&ĐT quận, huyện tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số lượng cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học tới, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phổ biến các clip thông tin do Bộ GD&ĐT và các nhà xuất bản cung cấp, Thông tư 25 của Bộ quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các văn bản liên quan, tiêu chí lựa chọn sách của UBND TPHCM cũng như sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 đã được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hoặc bản mẫu sách được đăng tải trên trang thông tin của các nhà xuất bản để lấy ý kiến giáo viên.

Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị ý kiến cá nhân để tham gia thảo luận trong cuộc họp tổ chuyên môn và cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa của trường.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO