• bão số 8 vào biển đông

Bão số 8 - Saudel vào Biển Đông, mạnh lên từng ngày
Thời sự- Mỹ Hà - 08:33 21/10/2020
Bão số 8 vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8. Sau 3 ngày di chuyển trên biển, bão có thể đạt được cường độ cực đại cấp 11-12, giật cấp 14.
--Quảng cáo---