• bao so 8

Tin cuối về bão số 8 và mưa lớn ở Bắc Trung bộ
Khoa học- TV - 18:19 14/10/2021
Bão số 8 đã di chuyển xuống vịnh Bắc Bộ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, đi vào đất liền, suy yếu và tan dần.
--Quảng cáo---