• Bão Molave

Goni trở thành bão mạnh nhất thế giới trong năm, có thể đổ bộ vào Việt Nam
Thời sự- Nguyễn Tiến (Theo Washington Post) - 07:20 31/10/2020
Bão Goni trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 chỉ sau một ngày, dự kiến đổ bộ vào Philippines ngày mai.
--Quảng cáo---