• bao hiem y te

Bảo hiểm xã hội Hà Nội nhắc các đơn vị điều chỉnh mức đóng bảo hiểm trước ngày 25/7
Thời sự- Hoàng Hà - 14:19 29/06/2022
Bảo hiểm xã hội đề nghị đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trước ngày 25/7.
--Quảng cáo---