• bao hiem xe may

Đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm xe máy
Thời sự- Tuấn Hùng - 16:33 04/10/2020
Bộ Tài chính cho rằng nên để mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.
--Quảng cáo---