• bao hiem lien ket chung

Bảo hiểm liên kết chung khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường
Kinh tế- Bùi Thảo - 08:30 17/11/2020
(khoahocdoisong.vn) - Được Chubb Life Việt Nam tiên phong giới thiệu ra thị trường vào tháng 3/2006 với tên gọi “Kế hoạch Tài chính Trọn đời”, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (BHLKC) đã trở thành sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu cho các công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Sau chặng đường phát triển hơn 14 năm, BHLKC vẫn tiếp tục giữ vững vị thế vững chắc là sản phẩm chủ đạo của thị trường.
--Quảng cáo---