• báo cáo Thủ tướng

Từ 2/1/2022, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ rút  xuống còn 10 ngày
Thời sự- Hữu Thông - 11:56 02/11/2021
Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương phải có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về biện pháp cụ thể.
--Quảng cáo---