• bao cao nghien cuu kha thi san bay long thanh

Không lùi tiến độ Báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành
Kinh tế- Tuyết Vân - 07:40 27/03/2019
(khoahocdoisong.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể yêu cầu không được lùi tiến độ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành.
--Quảng cáo---