Xác thực thuê bao di động mới
Hỏi đáp- MT (ghi) - 13:10 12/08/2022
Văn phòng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động khẩn trương xác thực thuê bao di động, đảm bảo đúng giữa 3 thành phần.
--Quảng cáo---