--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bạn có biết mình ở vùng xanh hay đỏ theo cấp độ dịch mới?

THÚY NGA - 11:00 20/10/2021

Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đã ban hành 4 cấp độ dịch trong quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Vậy bạn đang ở vùng nào?

Bộ Y tế có các Infographic xây dựng nội dung đánh giá cấp độ dịch của từng vùng và biện pháp chuyên môn y tế phải thực hiện như sau:

huong-dan-1.jpg
huong-dan-2.jpg
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống