• Bặc Kinh

Trung Quốc hủy bán vé Olympic Bắc Kinh, chỉ mở đón khách mời
Đời sống- Quỳnh Anh - 22:23 17/01/2022
Trung Quốc hủy bán vé Olympic Bắc Kinh và chỉ cho phép người có vé mời dự các sự kiện.
--Quảng cáo---