• bac kan

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Thời sự- PV - 09:36 07/03/2021
Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua một số nghị quyết quan trọng.
--Quảng cáo---