--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Ba chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ 92.000 tỷ đồng

THIÊN ÂN - 16:53 23/05/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ nguồn vốn lớn nhất, hơn 47.057 tỷ đồng.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng.

Chính phủ sẽ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định trước 1/7.

ngan-sach-nha-nuoc.jpg
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057 tỷ đồng

Riêng đối với hơn 7.942 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương do chưa đủ điều kiện phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ. Sau đó, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, trước 1/9 tới.

Ngoài ra, Thường vụ còn giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và Kiểm toán Nhà nước, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---