• au da

Nhiều nước châu Âu đã tiêm liều văcxin Covid-19 thứ 4, châu Á đang cân nhắc
Khỏe- Khánh Thủy - 08:37 11/03/2022
Một số nước châu Âu đã tiêm liều thứ 4 cho người dân, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia châu Á chờ đợi dữ liệu về tính cần thiết và hiệu quả của chương trình này.
--Quảng cáo---