• an ninh mang

Lỗ hổng phần mềm Log4j: Nguy cơ nghiêm trọng với internet
Khoa học- Thái Bằng - 14:27 22/12/2021
Một lỗ hổng bảo mật lớn được phát hiện trong một phần mềm có tên Log4j, hàng triệu máy chủ web trên khắp thế giới sử dụng.
--Quảng cáo---