• an do duong

Chuyên gia Ấn Độ ở Times City, Hà Nội dương tính với nCoV
Thời sự- Thiên Nhan - 08:28 04/05/2021
Nam chuyên gia được phát hiện dương tính với nCoV sau 2 ngày kết thúc cách ly tập trung.
--Quảng cáo---