• an chan hang tu thien

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu ngăn việc ăn chặn hàng từ thiện
Thời sự- Viết Long - 11:46 24/11/2019
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh trên cả nước chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội rà soát lại quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện, nhân đạo...
--Quảng cáo---