• afghanistan

Lầu Năm Góc kết toán vũ khí trang thiết bị quân sự bị bỏ lại ở Afghanistan
Điểm nóng- Thái Bằng - 20:00 28/04/2022
Thừa ủy quyền của Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc công bố báo cáo kết toán cuộc rút quân khỏi Afghanistan, cho biết hơn 7 tỷ USD vũ khí, trang thiết bị quân sự Mỹ đã bị bỏ lại ở quốc gia này vào tháng 8/2021.
--Quảng cáo---