Thúc đẩy sản xuất văcxin và thuốc điều trị Covid-19 trong nước
Khỏe- An Quý - 16:30 27/11/2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành y tế và các đơn vị liên quan thúc đẩy sản xuất văcxin ngừa Covid-19 và thuốc điều trị, tăng cường năng lực y tế trong nước.
--Quảng cáo---