NASA – Sẽ có Nhật thực toàn phần duy nhất trong năm 2021
Khoa học- Phúc Sơn - 07:15 01/12/2021
NASA cho biết, nhật thực toàn phần duy nhất trong năm nay sẽ diễn ra hôm 4/12 nhưng chỉ có thể quan sát toàn bộ sự kiện từ Nam Cực.
--Quảng cáo---