• Hydro

Phát hiện đột phá phân tách hydro từ nước
Công nghệ- Thái Bằng - 15:20 30/07/2021
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm ra một phương pháp chi phí thấp, giải một nửa phương trình tách nước tạo ra hydro dưới dạng năng lượng sạch bằng năng lượng ánh sáng mặt trời một cách hiệu quả.
--Quảng cáo---