• FDI

Mục tiêu “hút” thêm 50% Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới vào Việt Nam
Kinh tế- Hoàng Hà - 12:10 04/06/2022
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.
--Quảng cáo---