• AI

Thích ứng an toàn không có nghĩa là chủ quan, lơ là, dịch bệnh sẽ không trừ ai nếu người dân không tự bảo vệ chính mình
Thời sự- Nguyễn Hữu Hiệp - 07:15 26/10/2021
Ở vùng “nguy cơ cao”, nhiều yếu tố dẫn đến dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nếu chúng ta chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong tự bảo vệ mình.
--Quảng cáo---