--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

6 giải pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư

KHÁNH LY - 12:00 29/05/2021

(khoahocdoisong.vn) - Liên minh các tổ chức hoạt động bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, đại diện là Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên Nhiên WWF tại Việt Nam vừa gửi thư ngỏ đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất những giải pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư.

TS Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia WWF Việt Nam cho biết, thực trạng tận diệt chim hoang dã, chim di cư hiện đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học, các chức năng của hệ sinh thái và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam là quê hương của 900 trong số 10.000 loài chim hoang dã trên toàn thế giới (chiếm 9%) phân bố rộng khắp các sinh cảnh trên toàn quốc. Đáng tiếc, theo Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Việt Nam đã có 11 loài chim ở tình trạng cực kỳ nguy cấp, 19 loài nguy cấp, 28 loài sắp nguy cấp và 50 loài đang sắp bị đe dọa. Với tình trạng săn, bẫy, bắt và tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư như hiện nay, con số này sẽ còn tăng rất nhanh. 

Để duy trì quần thể các loài chim hoang dã, chim di cư, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các chức năng hệ sinh thái và ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh, liên minh đề xuất thực hiện thúc đẩy và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, gắn trách nhiệm bảo vệ chim hoang dã, chim di cư cho UBND các cấp;  Sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật có liên quan để bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư, đặc biệt là các loài có vai trò thụ phấn, thiên địch của chuột và côn trùng gây hại, cũng như tăng cường chế tài xử lý các vi phạm có liên quan; Ban hành văn bản nghiêm cấm việc quảng cáo, sử dụng, mua bán trực tiếp, trực tuyến, các công cụ bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã, chim di cư và các loại công cụ, phương tiện chuyên dùng, tự chế khác;

Ban hành văn bản nghiêm cấm việc ăn thịt, giết mổ, tàng trữ, vận chuyển, mua, bán chim hoang dã, chim di cư; Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư; Tham gia Công ước Quốc tế về Các loài Di cư.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---