4 người thoát khỏi tàu chìm trên biển Vũng Tàu

Tàu câu ghẹ về đến khu vực cách Vũng Tàu chừng 11 hải lý bất ngờ bị phá nước, chìm, khiến 4 người phải ôm can nhựa lênh đênh trên biển trước khi được tàu nước ngoài cứu.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/Cuu-ngu-dan-tau-ca-chim-bien-V-7333-2578-1605970297.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=TbCB9Wl4_GO-AZH7t_e4qw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="802" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/22/i1-vnexpress-vnecdn-net_cuu-ngu-dan-tau-ca-chim-bien-v-7333-2578-1605970297.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/Cuu-ngu-dan-tau-ca-chim-bien-V-7333-2578-1605970297.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=JoIw5wRx5A-IdvBLT0WSig 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/21/Cuu-ngu-dan-tau-ca-chim-bien-V-7333-2578-1605970297.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Qla_twcdI-R9nSm4tNXl4A 2x" /><img alt="Bốn ngư dân được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đóng tại TP Vũng Tàu tặng áo phao sau khi được đưa về bờ. Ảnh: Trường Hà." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/22/i1-vnexpress-vnecdn-net_cuu-ngu-dan-tau-ca-chim-bien-v-7333-2578-1605970297.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Bốn ngư d&acirc;n được Trung t&acirc;m Phối hợp t&igrave;m kiếm cứu nạn h&agrave;ng hải Việt Nam, đ&oacute;ng tại TP Vũng T&agrave;u tặng &aacute;o phao sau khi được đưa về bờ. Ảnh: <em>Trường H&agrave;.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Chiều 21/11, sau 4 ng&agrave;y ra khơi bắt ghẹ, &ocirc;ng Thạch Lưỡng ở huyện Long Điền (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) l&aacute;i t&agrave;u dưới 100 CV c&ugrave;ng 3 ngư d&acirc;n chạy về bờ th&igrave; gặp nạn. Ghe ch&igrave;m rất cấp tốc, &ocirc;ng Lưỡng chỉ kịp h&ocirc; to rồi c&ugrave;ng mọi người nhảy xuống biển.</p> <p class="Normal">Họ b&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c can nhựa, cố bơi gần nhau để kh&ocirc;ng ai bị s&oacute;ng đ&aacute;nh dạt ra xa. Sau 30 ph&uacute;t l&ecirc;nh đ&ecirc;nh, c&aacute;c ngư d&acirc;n v&ugrave;ng vẫy k&ecirc;u cứu khi thấy t&agrave;u h&agrave;ng cỡ lớn chạy c&aacute;ch đ&oacute; khoảng một hải l&yacute;. &quot;M&atilde;i sau thấy con t&agrave;u quay đầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&aacute; mừng&quot;, &ocirc;ng Lưỡng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">T&agrave;u Cape Paro (quốc tịch Marshall Islands) từ Trung Quốc đến TP HCM. Sau khi cứu c&aacute;c ngư d&acirc;n đ&atilde; b&agrave;n giao cho t&agrave;u SAR 413 của Trung t&acirc;m Phối hợp t&igrave;m kiếm cứu nạn h&agrave;ng hải Việt Nam tại TP Vũng T&agrave;u đưa v&agrave;o bờ, tối c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <p class="Normal"><strong>Trường H&agrave;</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top