• 32000 ti dong

Năm 2022 sẽ chi hơn 32.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19
Thời sự- Thiên Ân - 08:00 20/01/2022
Thông tin này được Bộ Tài chính cho biết tại tham luận hội thảo “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19”.
--Quảng cáo---