--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

3 nhóm quyết định quy mô, chất lượng nguồn cung bất động sản

TRÀ MY - 06:57 15/09/2021

Nguồn cung bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ quan, cấp quản lý và nhà đầu tư, chính sách tiền tệ.

Nhóm đầu tiên là cơ quan, cấp quản lý có thẩm quyền ra quyết định về quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyết định khung giá đất làm căn cứ để đóng thuế và đền bù.

Nhóm thứ 2 là nhà đầu tư các dự án bất động sản về chuyển nhượng, bán buôn, bán lẻ quyền sử dụng đất.

Nhóm thứ 3 là chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng bất động sản và khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống