2 tháng đầu năm có 32.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới.

Cụ thể, 2 tháng đầu năm có 32.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 51,3%), 8.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 6,3%), gần 3.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 9,4%), trong đó có 2.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Như vậy, bình quân một tháng có 22.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, cả nước có gần 20.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 277.600 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149.700 lao động.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 11,9%, song lại giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 13,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 173.600 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 2.332 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2022 là 451.200 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 22.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 42.600 doanh nghiệp, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đời sống
Minh họa (nguồn: Internet).

Không đăng ký giao dịch, PVFI bị phạt nặng

Do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) bị xử phạt 420 triệu đồng.
back to top