--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

13 tồn tại trong triển khai dự án ngoài ngân sách ở Quảng Ninh

THIÊN ÂN - 06:36 06/09/2021

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Chính phủ 13 vấn đề khi triển khai, thực hiện dự án ngoài ngân sách đang gặp phải khó khăn cần được giúp đỡ và hướng dẫn cụ thể.

Cụ thể: Vướng mắc do Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; về khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư 2020; Các vướng mắc về cơ sở xác định dự án thương mại dịch vụ; Các vướng mắc xuất phát từ điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/202; Vướng mắc về thủ tục chấp thuận nhà đầu tư; Quy trình lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án theo quy định của pháp luật về xã hội hóa. Lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án xã hội hóa có đất sạch tại các địa bàn có giá trị thương mại cao, trung tâm khu dân cư có thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu hay không?

Tiếp đó là trường hợp nhà đầu tư đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tiếp tục vi phạm, tuy nhiên nguyên nhân là do cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính, thì có được tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hay không?; Chưa có quy định việc thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước hay sau quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích đất khác;

Vướng mắc thứ 9 là chưa ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án, do đó chưa có cơ sở để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành; Chưa có hướng dẫn việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có một phần đất do nhà nước quản lý và một phần đất phải thực hiện GPMB đối với các dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ;

Tiếp đó là chưa có hướng dẫn thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác sang làm đất ở thực hiện trước hay sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư? Việc thể hiện cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở được thực hiện bởi dạng văn bản nào?;

Vướng mắc thứ 12 là chưa có hướng dẫn việc Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10%, Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên là so với chủ trương ban đầu được duyệt hay so với chủ trương điều chỉnh trước đó?

Cuối cùng là những vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể dự án khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---