• 12- 17 tuổi

“Nhắc” 9 tỉnh tăng cường tiêm văcxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
Khỏe- Thúy Nga - 18:15 15/02/2022
Đây là những tỉnh có tỷ lệ bao phủ văcxin phòng COVID-19 thấp nhất cả nước.
--Quảng cáo---