Trang Chủ » Phản biện » Nhìn thẳng » Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu

30/12/2017

Năm 2018 cần tiếp tục quyết liệt: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ trong sạch, quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu

“Năm 2018 cần tiếp tục quyết liệt: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ trong sạch, quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu. Hãy hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp cơ vươn lên. Cán bộ nào lơ là trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết cần được thay thế ngay” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. tuoitre.vn ngày 28/12

Rất cần những cán bộ đủ năng lực và tâm, tầm để phát hiện ra những đồng chí thiếu trách nhiệm mà kịp thời thay thế!

“Việc mời Tổng bí thư dự họp và phát biểu chỉ đạo là để có sự đánh giá thêm về những việc làm được và chưa được của cơ quan điều hành trong năm qua. Sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư cũng để khắc phục tình trạng ‘trên nóng dưới không nóng, trên nóng dưới… vẫn lạnh’ hiện nay. Có thông điệp quyết liệt từ người đứng đầu hệ thống sẽ mang lại hiệu quả lớn.” – Bộ trưởng – chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. tuoitre.vn ngày 28/12

Rất cần rút ngắn tối đa khoảng cách từ thông điệp đến hành động để đạt hiệu quả tốt nhất!

Nguyên Thủy

Free WordPress Themes, Free Android Games