Trấn Quốc công Bùi Tá Hán – kỳ 2: Tư duy đổi mới của một nhà lãnh đạo

Tư duy đổi mới của một nhà lãnh đạo khiến Bùi Tá Hán luôn nhìn cuộc sống như một thực thể sinh động, đòi hỏi phải có những chính sách quản lý phù hợp.

Free WordPress Themes, Free Android Games