Đây là tiền của dân, trả qua lại dân chẳng có lợi gì!

tiền của dân

Tôi đã nói đây là tiền của dân và trả qua lại như vậy dân chẳng có lợi gì. Thị trường cũng không có lợi bởi việc xả và trích quỹ làm giá xăng dầu méo mó.

Free WordPress Themes, Free Android Games