Đi nước ngoài là “phần thưởng” trước khi “hạ cánh”

đi nước ngoài

Cán bộ đi nước ngoài không đơn thuần là làm việc. Nhiều khi đó là phần thưởng trước khi nghỉ hưu. Vì “lâu rồi chưa được đi”…

Quan chức là chủ thể đặc biệt, phải chịu sự…

KHĐS - Quan chức là chủ thể đặc biệt, phải chịu sự kiểm...

Free WordPress Themes, Free Android Games