“Vua duối” Kinh Bắc kể chuyện “bắt rồng”

Kinh Bắc

Ở Kinh Bắc, “vua duối” Nguyễn Thế Vững là người nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng ấy phải đánh đổi bằng 30 năm và cả cuộc đời “bắt bóng luyện rồng”.

Free WordPress Themes, Free Android Games