Một đảng viên trước hết là phải trung thực

Tiêu chuẩn của một cán bộ lãnh đạo, một đảng viên trước hết là phải trung thực, bản lĩnh. Không trung thực, không bản lĩnh với việc anh làm thì không phải là cán bộ tốt.

Free WordPress Themes, Free Android Games