Khai thác hiệu quả và tối đa Big data bằng 3 câu hỏi này

Big data

Chuyên gia marketing chia sẻ 3 câu hỏi giúp marketer dùng Big data tạo ra giá trị cho người tiêu dùng, từ đó có được lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Free WordPress Themes, Free Android Games