Khảo sát 5.271 đơn thuốc tại bệnh viện công, phát hiện 2.060 đơn có sai sót

đơn thuốc

Qua khảo sát đánh giá trong tổng số 5.271 đơn thuốc (tại 6 khoa của 2 bệnh viện công lập) thì tới 2.060 đơn có sai sót, tức tỷ lệ sai sót lên đến gần 40%...

Mua thuốc cho trẻ dưới 72 tháng phải có chứng…

đơn thuốc

KHĐS - Thông tư 52/2017/ TT-BYT ký ngày 29/12/2017, Quy định đơn thuốc...

Free WordPress Themes, Free Android Games