Trấn Quốc công Bùi Tá Hán – kỳ 3: Chính sách mềm dẻo với miền núi

Chính sách mềm dẻo với miền núi

Chính sách mềm dẻo với miền núi của Bùi Tá Hán đối với các tộc người thuộc thừa tuyên Quảng Nam được thể hiện rõ qua Phủ tập Quảng Nam ký sự.

Free WordPress Themes, Free Android Games