Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử (Page 8)

Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân – kỳ 2: Rút ngòi nổ chiến tranh

Rút ngòi nổ chiến tranh, với tầm nhìn xa trông rộng, Hoàng Hối Khanh đã tìm mọi cách để trì hoãn cuộc chiến tranh khó tránh khỏi với nhà Minh.

 Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân

KHĐS - Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân, vì nước. Ngoài tài...

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh – kỳ 2:…

Tài cao học rộng

KHĐS - Tài cao học rộng, trong lĩnh vực văn chương, di sản...

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

KHĐS - Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh là danh xưng ông...

Chết vì vua còn gì phải sợ – kỳ 3:…

KHĐS - Đánh giặc từ trên giường bệnh, Nguyễn Phạm Tuân đã thể...

Chết vì vua còn gì phải sợ – kỳ 2:…

KHĐS - Người giữ ấn của vua Hàm Nghi, Nguyễn Phạm Tuân có vai...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

Phải có chính sách với người tài

KHĐS - Phải có chính sách với người tài nếu đất nước muốn...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

Dựng bia đá để lưu truyền mãi mãi

KHĐS - Dựng bia đá để lưu truyền mãi mãi, quan điểm Hiền...

Chết vì vua còn gì phải sợ

KHĐS - Chết vì vua còn gì phải sợ, câu trả lời của...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

KHĐS - Thân Nhân Trung và câu nói "Hiền tài là nguyên khí...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức – kỳ 3:…

Quãng đời mai danh ẩn tích

KHĐS - Quãng đời mai danh ẩn tích của Trương Văn Đa sau...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức – kỳ 2:…

Những tồn nghi quanh vị danh tướng

KHĐS - Những tồn nghi quanh vị danh tướng Trương Văn Đa, phò...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức

KHĐS - Trương Văn Đa - phò mã Vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc. Trấn thủ...

Quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng và tài xử án…

Xử án như thần

KHĐS - Xử án như thần, Nguyễn Khoa Đăng còn dàn dựng nên...

Quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng và tài xử án…

Tài như Bao Công

KHĐS - Tài như Bao Công là danh xưng người đời đặt cho...

Quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng và tài xử án

KHĐS - Quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng và tài xử án, đủ tài trí...

Ninh vương Mạc Phúc Tư – kỳ 2: Lo việc…

Lo việc giữ trấn phên dậu

KHĐS - Lo việc giữ trấn phên dậu, Ninh vương Mạc Phúc Tư...

Ninh vương Mạc Phúc Tư

Ninh vương Mạc Phúc Tư

KHĐS - Ninh vương Mạc Phúc Tư là người giữ trọng trách cao...

Danh sĩ Hồ Sĩ Đống – kỳ 3: Những vần…

KHĐS - Những vần thơ đi sứ của Hồ Sĩ Đống, cùng thơ...

Danh sĩ Hồ Sĩ Đống – kỳ 2: Dẹp nạn…

Dẹp nạn kiêu binh

KHĐS - Dẹp nạn kiêu binh hiệu quả, Hồ Sĩ Đống không chỉ...

Danh sĩ Hồ Sĩ Đống

Danh sĩ Hồ Sĩ Đống

KHĐS - Danh sĩ Hồ Sĩ Đống (1739 - 1785), là nhà thơ và là...

Free WordPress Themes, Free Android Games