Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử (Page 5)

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc” – Kỳ 3: Một kiếp làm quan trải bao sóng gió

Một kiếp làm quan trải bao sóng gió

Một kiếp làm quan trải bao sóng gió, là lời nhận xét của Phan Kính về đời làm quan của mình. Một tấm lòng "Ưu dân ái quốc", một nhân cách thanh cao.

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”-…

Ngôi sao Bắc Đẩu của phương Nam

KHĐS - Ngôi sao Bắc Đẩu của phương Nam, Lưỡng quốc Đình nguyên...

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”

Phan Kính

KHĐS - Phan Kính - một tấm lòng "ưu dân ái quốc". Không...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê…

KHĐS - Pho sử sống - cuộc đời và sự nghiệp của Tể...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê…

KHĐS - Nổi tiếng là người thanh liêm, Nguyễn Văn Giai tự làm...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê Trung…

Nguyễn Văn Giai

KHĐS - Nguyễn Văn Giai - công thần khai quốc thời Lê Trung hưng, từng...

Vũ Trọng Bình “liêm, bình, cần, cán” – kỳ 2:…

Không dung túng lại nhũng

KHĐS - Không dung túng lại nhũng, tư túi, nghiêm bắt trộm cướp,...

Thái hậu tận tâm bảo hộ

Thái hậu tận tâm bảo hộ

KHĐS - Thái hậu tận tâm bảo hộ khi vua Lê Nhân Tông...

Vũ Trọng Bình “liêm, bình, cần, cán”

KHĐS - Vũ Trọng Bình "liêm, bình, cần, cán". Không chỉ giỏi về...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang…

KHĐS - Dùng tâm công để bình thiên hạ là quan điểm của...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang

KHĐS - Nguyễn Cư Trinh - người mở cõi đất An Giang, người...

Vũ Trọng Bình – vị quan “liêm, bình, cần, cán”…

Trị dân thế nào mà dân yên

KHĐS - Trị dân thế nào mà dân yên, quan điểm của Vũ...

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu -Kỳ 3:…

Những người con của Phạm Ngô Cầu

KHĐS - Những người con của Phạm Ngô Cầu, trong đó 4 người...

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu

KHĐS - Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu (1720 - 1786) võ...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang…

KHĐS - Kế sách lấy độc trị độc, dùng người Man chế ngự...

Phạm Công Trứ – phò tá năm đời vua Lê –…

KHĐS - Gia tộc giàu truyền thống của Phạm Công Trứ đã góp phần...

Phạm Công Trứ – phò tá năm đời vua Lê –…

KHĐS - Tể tướng tốt, là danh hiệu người đương thời ngợi khen...

Phạm Công Trứ – phò tá năm đời vua Lê

Phạm Công Trứ

KHĐS - Phạm Công Trứ - phò tá năm đời vua Lê, ông là công...

Nguyễn Trực – Trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu…

KHĐS - Công danh hai nước đều hoàn thành, Nguyễn Trực được Thân Nhân...

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu – Kỳ…

Mắc kế phản gián của Tây Sơn

KHĐS - Mắc kế phản gián của Tây Sơn, tin vào việc bói toán, Phạm Ngô...

Nguyễn Trực – Trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu…

Nguyễn Trực

KHĐS - Nguyễn Trực - Trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê....

Free WordPress Themes, Free Android Games