Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử (Page 4)

Nguyễn Như Đổ – trải 8 đời vua Lê

Nguyễn Như Đổ - trải 8 đời vua Lê

Nguyễn Như Đổ - trải 8 đời vua Lê. Ông không chỉ giỏi văn chương mà còn có tài võ bị và là người sống thọ hiếm có, 102 tuổi.

Cuộc đời thăng trầm của Thiếu phó Lê Chất –…

KHĐS - Chết vẫn chưa yên, mộ của Lê chất còn bị vua...

Cuộc đời thăng trầm của Thiếu phó Lê Chất –…

Những chuyện vinh nhục

KHĐS - Những chuyện vinh nhục trong cuộc đời Lê Chất được ghi...

Cuộc đời thăng trầm của Thiếu phó Lê Chất

KHĐS - Cuộc đời thăng trầm của Thiếu phó Lê Chất, một danh...

Nguyễn Văn Thành- khai quốc công thần triều Nguyễn – kỳ…

KHĐS - Sự kiện bi thảm 1817 đã khiến Nguyễn Văn Thành, khai...

Nguyễn Văn Thành – khai quốc công thần triều Nguyễn –…

Tổng tài Hoàng Việt luật lệ

KHĐS - Tổng tài Hoàng Việt luật lệ, Nguyễn Văn Thành không chỉ...

 Nguyễn Văn Thành – khai quốc công thần triều Nguyễn

Nguyễn Văn Thành - khai quốc công thần triều Nguyễn

KHĐS - Nguyễn Văn Thành - khai quốc công thần triều Nguyễn, người có...

Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân – kỳ 3:…

KHĐS - Chết để giữ khí tiết, cái chết của Hoàng Hối Khanh...

Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân – kỳ 2:…

KHĐS - Rút ngòi nổ chiến tranh, với tầm nhìn xa trông rộng,...

 Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân

KHĐS - Hoàng Hối Khanh hết lòng vì dân, vì nước. Ngoài tài...

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh – kỳ 2:…

Tài cao học rộng

KHĐS - Tài cao học rộng, trong lĩnh vực văn chương, di sản...

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh

KHĐS - Lưỡng quốc Thượng thư Nguyễn Sư Mạnh là danh xưng ông...

Chết vì vua còn gì phải sợ – kỳ 3:…

KHĐS - Đánh giặc từ trên giường bệnh, Nguyễn Phạm Tuân đã thể...

Chết vì vua còn gì phải sợ – kỳ 2:…

KHĐS - Người giữ ấn của vua Hàm Nghi, Nguyễn Phạm Tuân có vai...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

Phải có chính sách với người tài

KHĐS - Phải có chính sách với người tài nếu đất nước muốn...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

Dựng bia đá để lưu truyền mãi mãi

KHĐS - Dựng bia đá để lưu truyền mãi mãi, quan điểm Hiền...

Chết vì vua còn gì phải sợ

KHĐS - Chết vì vua còn gì phải sợ, câu trả lời của...

Thân Nhân Trung và câu nói “Hiền tài là nguyên…

KHĐS - Thân Nhân Trung và câu nói "Hiền tài là nguyên khí...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức – kỳ 3:…

Quãng đời mai danh ẩn tích

KHĐS - Quãng đời mai danh ẩn tích của Trương Văn Đa sau...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức – kỳ 2:…

Những tồn nghi quanh vị danh tướng

KHĐS - Những tồn nghi quanh vị danh tướng Trương Văn Đa, phò...

Trương Văn Đa, phò mã Vua Thái Đức

KHĐS - Trương Văn Đa - phò mã Vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc. Trấn thủ...

Free WordPress Themes, Free Android Games