Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử (Page 3)

Chuyến đi sứ của Phan Sĩ Thục – kỳ 3: Thân sĩ quý trọng

Được thân sĩ quý trọng

Được thân sĩ quý trọng, dù Phan Sĩ Thục nhiều lần bị giáng chức, nhưng chính bản thân vua Tự Đức cho đến vua Thành Thái đều đánh giá cao tài năng của ông . 

Chuyến đi sứ của Phan Sĩ Thục – kỳ 2:…

KHĐS - Làm thơ để khỏi phải uống rượu không chỉ là bản...

Chuyến đi sứ của Phan Sĩ Thục

KHĐS - Chuyến đi sứ của Phan Sĩ Thục năm 1872 là chuyến...

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”…

KHĐS - Một tâm hồn thi sĩ, một tấm lòng "Ưu dân ái quốc",...

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”…

Một kiếp làm quan trải bao sóng gió

KHĐS - Một kiếp làm quan trải bao sóng gió, là lời nhận...

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”-…

Ngôi sao Bắc Đẩu của phương Nam

KHĐS - Ngôi sao Bắc Đẩu của phương Nam, Lưỡng quốc Đình nguyên...

Phan Kính – một tấm lòng “ưu dân ái quốc”

Phan Kính

KHĐS - Phan Kính - một tấm lòng "ưu dân ái quốc". Không...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê…

KHĐS - Pho sử sống - cuộc đời và sự nghiệp của Tể...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê…

KHĐS - Nổi tiếng là người thanh liêm, Nguyễn Văn Giai tự làm...

Nguyễn Văn Giai – công thần khai quốc thời Lê Trung…

Nguyễn Văn Giai

KHĐS - Nguyễn Văn Giai - công thần khai quốc thời Lê Trung hưng, từng...

Vũ Trọng Bình “liêm, bình, cần, cán” – kỳ 2:…

Không dung túng lại nhũng

KHĐS - Không dung túng lại nhũng, tư túi, nghiêm bắt trộm cướp,...

Thái hậu tận tâm bảo hộ

Thái hậu tận tâm bảo hộ

KHĐS - Thái hậu tận tâm bảo hộ khi vua Lê Nhân Tông...

Vũ Trọng Bình “liêm, bình, cần, cán”

KHĐS - Vũ Trọng Bình "liêm, bình, cần, cán". Không chỉ giỏi về...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang…

KHĐS - Dùng tâm công để bình thiên hạ là quan điểm của...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang

KHĐS - Nguyễn Cư Trinh - người mở cõi đất An Giang, người...

Vũ Trọng Bình – vị quan “liêm, bình, cần, cán”…

Trị dân thế nào mà dân yên

KHĐS - Trị dân thế nào mà dân yên, quan điểm của Vũ...

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu -Kỳ 3:…

Những người con của Phạm Ngô Cầu

KHĐS - Những người con của Phạm Ngô Cầu, trong đó 4 người...

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu

Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu

KHĐS - Bình Nam Đại tướng quân Phạm Ngô Cầu (1720 - 1786) võ...

Nguyễn Cư Trinh – người mở cõi đất An Giang…

KHĐS - Kế sách lấy độc trị độc, dùng người Man chế ngự...

Phạm Công Trứ – phò tá năm đời vua Lê –…

KHĐS - Gia tộc giàu truyền thống của Phạm Công Trứ đã góp phần...

Phạm Công Trứ – phò tá năm đời vua Lê –…

KHĐS - Tể tướng tốt, là danh hiệu người đương thời ngợi khen...

Free WordPress Themes, Free Android Games